Różaniec pomaga kochać Jezusa – Benedykt XVI

Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 7 października 2007

Drodzy bracia i siostry!

Ta pierwsza niedziela października podsuwa nam dwie intencje modlitwy i dwa tematy do refleksji: są nimi przypadające dzisiaj wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej i działalność misyjna, której ten miesiąc jest w szczególny sposób poświęcony.

PrzeczytajRóżaniec pomaga kochać Jezusa – Benedykt XVI

Głębia modlitwy różańcowej – Abp Angelo Amato SDB

1. Różaniec modlitwą ewangeliczną

Różaniec jest modlitwą szczególnie cenioną i zalecaną przez papieży. Pius XII nazwał go „Streszczeniem całej Ewangelii” (List Philippinas Insulas, AAS 38 [1946], 419). Dla bł. Jana XXIII był on najdoskonalszą modlitwą medytacyjną, dzięki której «jawi się duszy niczym ukazany w wielu obrazach dramat wcielenia i odkupienia Naszego Pana» (Encyklika Grata recordatio, Wstęp). Paweł VI określił go mianem modlitwy ewangelicznej, skupionej na tajemnicy odkupieńczego wcielenia: „różaniec jest modlitwą o orientacji wybitnie chrystologicznej» (Adhortacja apostolska Marialis cultus, 46)Na ten rys chrystologiczny zwrócił uwagę również Jan Paweł II, który w dwuletnim cyklu katechez maryjnych (1995-1997) mówił o różańcu jako o modlitwie, która w sposób bardzo wyraźny jest podporządkowana jednemu celowi: „uwielbieniu Chrystusa” (katecheza z 5 listopada 1997 r., «L’Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 1/1998, s44).

PrzeczytajGłębia modlitwy różańcowej – Abp Angelo Amato SDB

Czas modlitwy i refleksji – Benedykt XVI

2 X 2005 — Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą «Anioł Pański»

Przed chwilą w Bazylice św. Piotra zakończyła się Eucharystia, podczas której zainaugurowaliśmy Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Ojcowie Synodalni, przybyli ze wszystkich stron świata, a także eksperci i inni delegaci będą przeżywać wraz z Następcą Piotra te trzy tygodnie jako szczególny czas modlitwy i dzielenia się refleksjami na temat: «Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła». Dlaczego ten właśnie temat? Czy nie został on już wyczerpany i czy prawda ta nie została już w pełni przyjęta?

PrzeczytajCzas modlitwy i refleksji – Benedykt XVI

Różaniec naszą modlitwą – Jan Paweł II

Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 7 września 2003

1. Dokładnie za miesiąc, 7 października, jeżeli Bóg pozwoli, udam się do sanktuarium w Pompejach. Będzie to wydarzenie szczególnie znaczące w Roku Różańca, który został zainaugurowany 16 października ub.r. na placu św. Piotra podpisaniem Listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae. Dziś pragnę rozpocząć duchową pielgrzymkę do tej znanej świątyni maryjnej — ośrodka duchowości różańcowej — kontemplując z Maryją oblicze Chrystusa w Jego tajemnicach radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych. 

PrzeczytajRóżaniec naszą modlitwą – Jan Paweł II

Dom w Nazarecie szkołą modlitwy – Benedykt XVI

Audiencja generalna 28 grudnia 2011

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsze spotkanie odbywa się w atmosferze Bożego Narodzenia, którą przenika wewnętrzna radość z narodzin Zbawiciela. Celebrowaliśmy tę tajemnicę parę dni temu, a jej echo rozbrzmiewa w liturgii tych dni. Jest to tajemnica światła, którą ludzie we wszystkich epokach przeżywają na nowo w wierze i modlitwie. Właśnie dzięki modlitwie stajemy się zdolni do tego, by zbliżyć się do Boga w sposób zażyły i głęboki. Dlatego biorąc pod uwagę temat moich katechez, wygłaszanych w tym okresie, którym jest modlitwa, pragnę dzisiaj zachęcić was do refleksji nad tym, jakie miejsce zajmuje modlitwa w życiu Świętej Rodziny z Nazaretu. Dom w Nazarecie jest bowiem szkołą modlitwy, gdzie można nauczyć się słuchać, medytować, roztrząsać głębokie znaczenie objawienia się Syna Bożego, biorąc przykład z Maryi, Józefa i Jezusa.

PrzeczytajDom w Nazarecie szkołą modlitwy – Benedykt XVI

Z okazji 125. rocznicy objawienia się Matki Bożej w Gietrzwałdzie – Jan Paweł II

Jego Ekscelencja

Abp Edmund Piszcz
Metropolita Warmiński

Drogi Księże Arcybiskupie,

Niebawem minie 125 lat od pierwszego objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Z tej okazji pragnę przesłać Księdzu Arcybiskupowi, Duchowieństwu i wszystkim Wiernym Archidiecezji Warmińskiej moje pozdrowienie i wyrazy jedności. W duchu pielgrzymuję do tego Sanktuarium, aby tak jak przed dwudziestu pięciu laty stanąć pośród czcicieli Maryi i dziękować Jej za obecność i matczyną opiekę. Razem z Wami pragnę na nowo wsłuchiwać się w Jej słowa: «Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was».

PrzeczytajZ okazji 125. rocznicy objawienia się Matki Bożej w Gietrzwałdzie – Jan Paweł II

Maryja i misja Kościoła w Roku Różańca – Jan Paweł II

Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Misyjny 2003 r.

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Od samego początku powierzyłem swój pontyfikat szczególnej opiece Maryi. Później wielokrotnie wzywałem całą wspólnotę wierzących do przeżywania na nowo doświadczenia Wieczernika, gdzie uczniowie «trwali jednomyślnie na modlitwie (…) z Maryją, Matką Jezusa» (Dz 1, 14). Już w pierwszej encyklice Redemptor hominis napisałem, że tylko w klimacie żarliwej modlitwy możemy otrzymać «zstępującego na nas Ducha Świętego (por. Dz l, 8) i staniemy się świadkami Chrystusa 'aż po krańce ziemi' (tamże), podobnie jak ci, którzy z Wieczernika jerozolimskiego wyszli w dniu Pięćdziesiątnicy» (n. 22).

PrzeczytajMaryja i misja Kościoła w Roku Różańca – Jan Paweł II

Różaniec waszą modlitwą – Jan Paweł II

11 II 2003 — Przemówienie do chorych

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Jak co roku, z wielką radością spotykam się z wami na zakończenie tej liturgii, poświęconej szczególnie wam, drodzy chorzy. Pozdrawiam w pierwszej kolejności was, którzy jesteście głównymi uczestnikami Światowego Dnia Chorego. Swym pozdrowieniem obejmuję również tych, którzy wam towarzyszą, waszych krewnych, przyjaciół, wolontariuszy oraz członków UNITALSI. Pozdrawiam Kardynała Wikariusza, obecnych biskupów i kapłanów, zakonników i zakonnice oraz tych, którzy pełniąc różne funkcje, służą chorym i cierpiącym. 

PrzeczytajRóżaniec waszą modlitwą – Jan Paweł II