Jezus na osiołku

Chrystus na osiołku

Jak wyglądała Niedziela Palmowa w średniowieczu? Ksiądz jedzie na ośle w procesji Niedzieli Palmowej: niejeden wierny zachwyci się takim nowoczesnym zjawiskiem. Tymczasem okazuje się, że jest to widowisko głęboko zakorzenione w wielowiekowej tradycji katolickiej liturgii. Każda liturgia ma w sobie – poza wszystkimi aspektami związanymi z wiarą – coś z widowiska. W poprzednim numerze przyglądaliśmy się tzw. dramatyzacjom Wielkiego Tygodnia. Dziś spójrzmy na to, jak dawniej celebrowano Niedzielę Palmową.

Przeczytaj

obraz procesja Karpiński

Pan idzie z nieba…

Niegdyś w każdym kościele znajdowały się balaski, takie specjalne balustrady, oddzielające prezbiterium od nawy świątyni. Przed komunią świętą ministrant nakrywał je białym płótnem niczym obrusem. Przystępujący do Stołu Pańskiego klękali i w skupieniu przyjmowali Eucharystię, aby następnie powrócić na swoje miejsce i pogrążyć się w głębokiej adoracji.

Przeczytaj

Maryja z Dzikowa

Matka Boża w świątyni ukryta…

Jak pisze św. Paweł: „Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego: Panem jest Jezus”
(1 Kor 12,3). Nie chodzi tylko literalnie o wypowiedzenie tego zdania, ale o to, by całym sobą, swoją postawą, zachowaniem, służbą dla innych świadczyć, że Jezus–Bóg ma władzę nad nami i nad wszystkim, co jest efektem i udziałem naszego życia…

Przeczytaj

Narodzenie Maryi Sandomierz

Córka Joachima i Anny. „Sandomierskie” narodziny Matki Bożej

„O przyjdź już, słodka Dzieweczko, Zabłyśnij wreszcie, Panienko, Bo kwiat słodyczy masz przynieść: Chrystusa, Boga–Człowieka…”

Fragment hymnu brewiarzowego na święto Narodzenia NMP

8 września przypada święto Narodzenia NMP. Tradycja przekazuje, że Jej rodzicami byli Anna i Joachim, którzy nie mieli potomstwa.

Przeczytaj

Z dziejów Maryjnej litanii

Pierwowzorem Litanii Loretańskiej była pochodząca z VI wieku Litania do Wszystkich Świętych. Rozwijający się w średniowieczu kult maryjny nawiązał do takiej formy modlitwy, dając w ten sposób początek licznym litaniom do Matki Bożej. Układano je, dodając kolejne tytuły odnoszące się do Maryi. Najbardziej znaną obecnie litanią jest Litania Loretańska. Prawdopodobnie powstała ona w okolicach Paryża w XII w., a urzędowo została zatwierdzona przez papieża Benedykta XIV w XVIII wieku.

Przeczytaj

Czy jest boleść podobna do tej…

Wielki Post to czas, kiedy wpatrujemy się w cierpiącego Jezusa. Towarzyszymy Mu podczas samotnej modlitwy w Getsemani i kolejnych przesłuchań, kontemplujemy Jego rany, podzielamy ból cierniowej korony, obserwujemy, jak z miłością przyjmuje krzyż i skatowany podąża na Golgotę, gdzie zostaje ukrzyżowany. Ewangeliści w zasadzie nie mówią o obecności Maryi w czasie męki Chrystusa; jeden z nich wspomina jedynie, że stała pod krzyżem, i że umierający Chrystus oddał Ją Janowi za Matkę (por. J 19, 25–27).

Przeczytaj