Apostoł nowenny pompejańskiej i jego proboszcz

Gdy Jezus posłał apostołów i uczniów, aby głosili Ewangelię, wypowiedział do nich następujące słowa: „Kto was słucha, Mnie słucha, a kto wami gardzi, Mną gardzi” (Łk 10,16). Słowa te wciąż posiadają to samo znaczenie, tę samą powagę i tę samą świętość co dwa tysiące lat temu. Odnoszą się one do nas i naszych kapłanów, zwłaszcza zaś do proboszczów.

PrzeczytajApostoł nowenny pompejańskiej i jego proboszcz

Różańce

Gorliwość w służbie Maryi

Moja córka z zamówionymi książkami otrzymała kwartalnik »Królowa Różańca Świętego«. Przeczytałam go kilkakrotnie i postanowiłam modlić się i rozszerzać nowennę pompejańską”. – To fragment listu, jaki otrzymaliśmy od pani Janiny, naszej Czytelniczki.

PrzeczytajGorliwość w służbie Maryi

Apostolat Nowenny Pompejańskiej

Głosem Apostolatu jest czasopismo „Królowa Różańca Świętego” oraz forum na stronie zywyrozaniec.pl. Jesteśmy obecni także na Facebooku pod adresem: www.facebook.com/ApostolatNowennyPompejanskiej

Do Apostolatu Nowenny Pompejańskiej mogą należeć wszyscy, którzy odmawiają nowennę pompejańską(lub chcą zacząć ją odmawiać) i pragną szerzyć ją oraz różaniec w swoim środowisku rodzinnym, parafialnym i społecznym.

PrzeczytajApostolat Nowenny Pompejańskiej

Apostolat Nowenny Pompejańskiej

Jak dołączyć do Apostolatu Nowenny Pompejańskiej?

Do Apostolatu Nowenny Pompejańskiej mogą należeć wszyscy, którzy odmawiają nowennę pompejańską (lub chcą zacząć ją odmawiać) i pragną szerzyć ją w swoim środowisku rodzinnym, parafialnym i społecznym. Obowiązkiem należących do Apostolatu jest rozszerzanie czci do Dziewicy Różańca Świętego z Pompejów poprzez dawanie świadectwa o łaskach otrzymanych przez odmawianie nowenny pompejańskiej.

PrzeczytajJak dołączyć do Apostolatu Nowenny Pompejańskiej?