Rozważania różańcowe dla dzieci

Podstawy • Modlitwy różańca • Tajemnice różańca • Rozważania  Nowenna pompejańska

Więcej rozważań: zobacz na stronie zywyrozaniec.pl

Tajemnice Radosne

1. Anioł Gabriel zwiastuje Maryi że zostanie mamą Jezusa

Bóg posłał anioła do Maryi. Ten przyszedł i przywitał się słowami: „Bądź pozdrowiona Maryjo, łaski pełna, Pan jest z Tobą”. Potem powiedział Jej, że zostanie matką Syna Bozego. Maryja zgodziła się mówiąc „Niech mi się stanie”.

Nas Pan Bóg też prosi o różne sprawy, duże i małe. Każdy z nas ma jakieś ważne zadanie do wykonania. Czy umiemy je wykonywać z wiarą, mimo trudności?

2. Maryja odwiedza Elżbietę aby jej pomóc

Maryja poszła do Elżbiety nie tylko po to, by razem z nią cieszyć się, świętować i rozmawiać. Przede wszystkim czuła, że musi jej wiele pomóc.

Pan Bóg także nas prosi, by pomóc rodzicom, wypełniać codzienne obowiązki i pomagać słabszym. Starajmy się być jak Maryja – pomocni we wszystkim.

3. Jezus rodzi się w Betlejem w ubogiej stajence

Kiedy Józef i Maryja przyszli do Betlejem nie było dla nich miejsca na nocleg, ponieważ gospody były pełne. Schronili się w brudnej stajni dla zwierząt. Wtedy nadszedł czas przyjścia na świat Jezusa.

Pan Bóg czasem nam pokazuje, że czasem wystarczają małe rzeczy aby osiągnąć wielkie cele. Nie potrzebujemy drogich zabawek, aby być szczęśliwymi. Najbardziej liczy się ciepło rodzinnego domu.

4. Maryja i Jóżef ofiarowują Jezusa w świątyni

Kiedy Jezus przyszedł na świat, nie było jeszcze chrztu. Dzieci były zanoszone 40 dni po urodzeniu do świątyni, gdzie zawierzano je Bogu.

Pan Bóg pragnie, abyśmy Jemu zawierzali wszystkie nasze sprawy, duże i małe. Każdą naszą troskę,  cierpienia i radości. On jest naszym Ojcem i chce o nas dbać.

5. Odnalezienie Jezusa w świątyni

Maryja, Józef i dwunastoletni Jezus udali się do Jerozolimy na święto Paschy. Kiedy wracali, okazało się, że Jezus zaginął. Rodzice odnaleźli go w światyni. Zobaczyli, że Jezus odpowiadał na pytania starszych uczonych w Piśmie.

Pan Jezus pokazuje nam, że każdy z nas jest Dzieckiem Bożym. I każdy z nas, gdy się pogubi, może wrócić do świątyni, aby tam odnaleźć Boga.

Tajemnice Światła

1. Cud Jezusa na Weselu w Kanie Galilejskiej

Jezus i jego uczniowie zostali zaproszeni na wesele. Byli tam jednymi z wielu gości. Kiedy skończyło się wino, Maryja poprosiła Jezusa, aby coś uczynił. Wtedy stał się pierwszy cud Jezusa: zamienił on wodę w wino.

Jezus i Maryja zawsze chcą nam pomagać. Kiedy jesteśmy w potrzebie, zawsze prośmy ich o pomoc. I uwierz, że ta pomoc nadejdzie.

2. Jezus zostaje ochrzczony w Jordanie

Ludzie dawniej wchodzili do rzeki na znak, że chcą się oczyścić z grzechów. Jezus też wszedł do wody, choć nie miał żadnego grzechu. Wtedy Pan Bóg powiedział z nieba:  „To jest Syn mój umiłowany”.

Każdy człowiek przez chrzest staje się ukochanym dzieckiem Boga. Ale to początek drogi. Potem starajmy się słuchać Boga i być dobrymi ludźmi

3. Jezus głosi Ewangelię i wzywa do nawrócenia

Jezus chodził po miastach, uzdrawiał ludzi i mówił, że Bóg nas kocha i każdy może pójść do nieba. Jezus mówił też o tym, jak stać się dobrym człowiekiem.

Każdy z nas może żyć dobrze i dawać dobry przykład. Najważniejsze jest to, abyśmy umieli kochać z całego serca Boga i każdego człowieka.

4. Jezus przemienia się na górze Tabor

Jezus zabrał wybranych uczniów na górę. Tam się przemienił: jego twarz jaśniała jak słońce. Z nieba odezwał się głos Boga: „To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie.”

Jezus był człowiekiem jak każdy z nas. Ale był też Synem Bożym. Pan Bóg chce, abyśmy słuchali Jezusa, żyli tak, jak on  nam wskazał.

5. Jezus ustanawia Eucharystię

Dzień przed śmiercią Jezus zaprosił uczniów na uroczystą wieczerzę.  Wziął wtedy chleb, połamał i podał im mówiąc „Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy to jest bowiem Ciało moje, które za was będzie wydane”.

Jezus nakazał apostołom, aby „czynić to na jego pamiątkę”. Od tego czasu sprawuje się Mszę świętą. Właśnie na pamiątkę tego wydarzenia. To bardzo ważne, abyśmy na Mszy świętej byli grzeczni i skupieni.

Tajemnice Bolesne

1. Jezus modli się w Ogrodzie oliwnym

Kiedy zbliżała się śmierć a źli ludzie chcieli przyjść aby uwięzić Jezusa, on modlił się do Boga. Prosił, aby ominęło go cierpienie, ale dodał  „Nie moja lecz Twoja wola niech się stanie.

Cierpienia, chorób i smutku nie da się uniknąć. To, co nas spotyka jest czasem trudne do zrozumienia. Jednak jeśli zaufamy Bogu, to on to zawsze zmieni na coś dobrego.

2. Jezus zostaje związany i pobity

Żołnierze związali Jezusa i bili go. To było wielkie cierpienie. Jednak Jezus nie skarżył się a nawet przebaczył żołnierzom.

Ludzie są czasem bardzo okrutni. Nie możemy się na nich mścić, bo będziemy wtedy tak samo źli, jak oni. Jezus pokazuje, że należy zawsze wybaczać.

3. Jezus zostaje ukoronowany cierniami

Żołnierze włożyli Jezusowi na głowę koronę z ostrych cierni. Wyśmiewali się z niego mówiąc, że jest królem.

Jezus naprawdę jest królem. Nie ma złotej korony, pałacu ani służby. Jego królestwo to każdy człowiek, który ma dobre serce i który kocha Boga.

4. Jezus niesie krzyż

Jezus został pobity i wyśmiany. A potem kazano mu wziąć ciężki krzyż i nieść na górę. On tak zrobił, mimo, że był już prawie bez sił.

Każdy człowiek ma swój krzyż, który niesie. Tym krzyżem jest cierpienie. To bardzo ważne, aby każdy z nas starał się pomagać drugiemu człowiekowi. Dzięki temu nam wszystkim będzie lżej.

5. Jezus umiera na krzyżu

Jezus został zabity i umarł na krzyżu. Niektórzy myślą, że on przegrał. Ale potem Jezus pokazał, że pokonał śmierć.

Jezus umarł z miłości do każdego z nas. Umarł za każdego człowieka. On otworzył nam drogę do nieba. Pokazał, że po życiu na ziemi możemy znaleźć szczęście w niebie.

Tajemnice Chwalebne

1. Jezus powtaje z martwych i wychodzi z grobu

Po śmierci Jezusa, wcześnie rano jego przyjacie poszli do grobu. Okazało się, że ktoś odsunął ciężki kamień a grób jest pusty.To sam Jezus pokonał śmierć.

Każdy człowiek boi się śmierci ale jej nie da się unikąć. Jezus pokazuje, że na śmierci nie kończy się życie. Każdy z nas ma nieśmiertelną duszę.

2. Jezus wstępuje do nieba

Kiedy Jezus powstał z martwych, miał nowe ciało. Żył razem ze swoimi uczniami, ale potem wstąpił do nieba. Przedtem powiedział, że idzie tam aby przygotować nam miejsce.

Po śmierci jest niebo. Tam jest prawdziwe szczęście. Każdy z nas jest zaproszony do Domu Ojca w niebie. Żyjmy tak, aby tam się znaleźć.

3. Do ludzi został zesłany Duch Święty

Kiedy Jezus wstąpił do nieba, obiecał, że przyśle do nas Ducha Świętego. I tak się stało. Duch Święty zstąpił z nieba na Maryję i uczniów. Potem pomagał im głosić dobrą nowinę o Jezusie.

Duch Święty wszystkiego nas nauczy, będzie nas pocieszał i pomagał, abyśmy umieli naśladować Jezusa.

4. Maryja zostaje wzięta do nieba

Maryja była najbardziej święta ze wszystkich. Najlepiej wypełniała wolę Boga. Bóg dał jej szczególne zadanie a po życiu na ziemi, zabrał ją do nieba z ciałem i duszą.

Starajmy się żyć tak, jak Maryja. Ona we wszyskim naśladowała Jezusa.

5. Maryja zostaje Królową nieba i ziemi

Maryja zawsze była blisko ludzi. Pokazała, że jest prawdziwą Królową ludzkich serc. Bóg chciał, aby była dla nas wzorem do naśladowania.

Jeśli chcemy być doskonali, naśladujmy Maryję. Starajmy się służyć Bogu i ludziom, tak, jak ona to robiła. To najprostsza droga do nieba.