Quiz wielkanocny II

Druga część wielkanocnego quizu opiera się o relację już po zmartwychwstaniu Chrystusa. Pytania zostały ułożone w oparciu o teksty Ewangelii, które wyszczególnione zostały w nawiasach.

O jakiej porze dnia kobiety przyszły odwiedzić grób? (Mt 28,1)
Około południa
o poranku
Wieczorem
Nocą

Dobrze!

Niedobrze…

Kto jako pierwszy objawił się niewiastom przed grobem wedle przekazu św. Mateusza?
Jezus
Bóg
Anioł z nieba
Eliasz

Dobrze!

Niedobrze…

Które z kobiet wybrały się do grobu, by nawiedzić zmarłego Pana? (Mk 16,1)
Maria Magdalena, Maria, matka Jakuba, i Salome
Maria Magdalena, Maria, matka Kleofasa
Maria Magdalena, Maria i Salomea
Maryja

Dobrze!

Niedobrze…

Jaki cud wobec Marii Magdaleny uczynił Jezus? (Mk 16,9)
Uzdrowił ją z epilepsji
Wypędził z niej złe duchy
Uzdrowił jej teściową
Uzdrowił z ataków paniki

Dobrze!

Niedobrze…

Czy we wszystkich przekazach ewangelistów występują te same kobiety u grobu Pańskiego?
Tak
Nie
Nie było żadnych kobiet

Dobrze!

Niedobrze…

Jak nazywała się mieścina, do której zmierzali dwa uczniowie, gdzie spotkali Zmartwychwstałego Pana? (Łk 24,13)
Tel Aviv
Emaus
Niniwa
Kana Galilejska

Dobrze!

Niedobrze…

Który z uczniów w przekazie św. Jana wszedł jako pierwszy do grobu? (J 20,5-6)
Jan
Barnanba
Szymon Piotr
Tomasz

Dobrze!

Niedobrze…

Za kogo wzięła Maria Magdalena Jezusa, gdy przebywała nieopodal grobu Pańskiego? (J 20,15)
Za żołnierza
Za lekarza
Za ogrodnika
Za Piotra

Dobrze!

Niedobrze…

Jaki przydomek nosił Tomasz, jeden z Dwunastu, który był nieobecny podczas pierwszego spotkania uczniów ze Zmartwychwstałym Jezusem? (J 20,24)
Tamias
Didymos
Dendros
Kefajstos

Dobrze!

Niedobrze…

Kogo obiecuje przysłać uczniom Jezus? (Łk 24,49)
Eliasza
Mojżesza
Ducha Świętego
Jana

Dobrze!

Niedobrze…

Share the quiz to show your results !

Subscribe to see your results

Quiz wielkanocny II

Mój wynik to %%score%% punktów na %%total%% możliwych

%%description%%

%%description%%

Loading…