Odmawiajmy TAJEMNICE RADOSNE różańca !

Módlmy się na Różańcu do Maryi Matki i Królowej całego stworzenia. Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia w Kościele katolickim, będzie obchodzony już od tego roku w dniu 1 września 2015

[Maryja] Wzięta do nieba, jest Matką i Królową wszelkiego stworzenia. W Jej uwielbionym ciele, razem z Chrystusem zmartwychwstałym, część stworzenia osiągnęła pełnię swego piękna. Przechowuje Ona w swoim sercu nie tylko całe życie Jezusa, które z troską « zachowywała » (por. Łk 2, 19.51), ale także obecnie pojmuje sens wszystkich rzeczy. Dlatego możemy Ją prosić, aby nam pomogła postrzegać ten świat mądrzejszymi oczyma” [241]

Papież Franciszek ustanowił Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia w Kościele katolickim. Będzie on obchodzony już od tego roku w dniu 1 września 2015 i nawiązuje do treści encykliki „Laudato si”. W związku z tym redakcja kwartalnika „Królowa Różańca Świętego” opracowała tekst rozważań „Różaniec do Maryi Królowej całego stworzenia” wykorzystując do tego fragmenty tekstu Encykliki. Na końcu każdego rozważania dopisaliśmy modlitewne wezwanie do „Wychwalania Pana/Laudato si” za Jego wielkie dzieła.

Różaniec do Maryi Matki i Królowej całego stworzenia

I. Tajemnice radosne

1. Zwiastowanie Najświętszej Maryi Pannie

Jezus nawiązuje do biblijnej wiary w Boga Stwórcę (por. Mt 11,25) i podkreśla podstawowy fakt: Bóg jest Ojcem. Jezus, rozmawiając ze swoimi uczniami, zachęcał ich do rozpoznania ojcowskiej relacji Boga ze wszystkimi stworzeniami i przypomniał ze wzruszającą czułością, jak każde z nich jest ważne w Jego oczach”.[Akapit Encykliki nr 96]
Wychwalajmy Pana za to że jest Ojcem …

2. Nawiedzenie św. Elżbiety

(…) kto ma więcej władzy: zwycięzca bierze wszystko. Ideał harmonii, sprawiedliwości, braterstwa i pokoju, jaki proponuje Jezus, jest przeciwieństwem takiego modelu. Wyraził On to w odniesieniu do możnych swoich czasów: «Władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą » (Mt 20, 25-26).” [82]
Wychwalajmy Pana za pokorną służbę Maryi …

3. Narodzenie Jezusa

Oczekujemy na opracowanie nowej syntezy, która przezwycięży fałszywe dialektyki minionych wieków. Chrześcijaństwo, pozostając wierne swojej tożsamości i otrzymanemu od Jezusa Chrystusa skarbowi prawdy, nieustannie na nowo formułuje swoją myśl i nieustannie wypowiada się na nowo w dialogu z nowymi sytuacjami historycznymi, pozwalając, by na nowo rozkwitała jego odwieczna nowość [121]
Wychwalajmy Pana za to, że Jezus wciąż nas odradza …

4. Ofiarowanie w świątyni

Różne treści naszej wiary przedstawione na początku tej encykliki pomagają ubogacić sens tego nawrócenia, na przykład świadomość, że każde stworzenie odzwierciedla coś z Boga i zawiera orędzie, które ma nam przekazać, albo pewność, że Chrystus przyjął ten świat materialny, a teraz, zmartwychwstały, żyje w głębi każdej istoty, otaczając ją swoją miłością i przenikając ją swoim światłem. [221]
Wychwalajmy Pana za wszelkie stworzenie, też za gołębie które Święta Rodzina ofiarowała w Świątyni. …

5. Znalezienie Jezusa w świątyni

Według chrześcijańskiego rozumienia rzeczywistości los całego stworzenia wpisuje się w misterium Chrystusa, który jest obecny od początku wszystkich rzeczy: «Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone » (Kol 1,16) Prolog Ewangelii św. Jana (1,1-18) ukazuje stwórcze działanie Chrystusa jako Słowa Bożego (Logos).” [99]
Wychwalajmy Pana za Jego Słowo ….

TEKST CAŁEGO RÓŻAŃCA DO POBRANIA

4.5 4 głosów
Oceń ten tekst!

Nasze intencje modlitewne:

 
Powiadamiaj mnie o odpowiedziach
Powiadom o
guest
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Czy podoba Ci się ten tekst? – Zostaw opinię!x
()
x