Benedykt XVI

Benedykt XVI i różaniec

Ważnym wydarzeniem w czasie trwania pontyfikatu Benedykta XVI była jego pielgrzymka do sanktuarium w Pompejach, gdzie do zgromadzonych wiernych powiedział: „Prośmy Matkę Bożą z Pompejów o macierzyńską opiekę nad wszystkimi rodzinami świata”.

PrzeczytajBenedykt XVI i różaniec

Oto Matka Twoja

Spośród pięćdziesięciu dwóch niedziel w roku Niedziela Palmowa jawić nam się może jako jedna z najbardziej niezwykłych. W jednej chwili tłum, cisnący się na placu przed kościołem, wymachuje palemkami, by za kilka minut w skupieniu rozważać Mękę Pańską.

Głębia modlitwy różańcowej – Abp Angelo Amato SDB

1. Różaniec modlitwą ewangeliczną

Różaniec jest modlitwą szczególnie cenioną i zalecaną przez papieży. Pius XII nazwał go „Streszczeniem całej Ewangelii” (List Philippinas Insulas, AAS 38 [1946], 419). Dla bł. Jana XXIII był on najdoskonalszą modlitwą medytacyjną, dzięki której «jawi się duszy niczym ukazany w wielu obrazach dramat wcielenia i odkupienia Naszego Pana» (Encyklika Grata recordatio, Wstęp). Paweł VI określił go mianem modlitwy ewangelicznej, skupionej na tajemnicy odkupieńczego wcielenia: „różaniec jest modlitwą o orientacji wybitnie chrystologicznej» (Adhortacja apostolska Marialis cultus, 46)Na ten rys chrystologiczny zwrócił uwagę również Jan Paweł II, który w dwuletnim cyklu katechez maryjnych (1995-1997) mówił o różańcu jako o modlitwie, która w sposób bardzo wyraźny jest podporządkowana jednemu celowi: „uwielbieniu Chrystusa” (katecheza z 5 listopada 1997 r., «L’Osservatore Romano», wyd. polskie, n. 1/1998, s44).

PrzeczytajGłębia modlitwy różańcowej – Abp Angelo Amato SDB

Czas modlitwy i refleksji – Benedykt XVI

2 X 2005 — Rozważanie Ojca Świętego przed modlitwą «Anioł Pański»

Przed chwilą w Bazylice św. Piotra zakończyła się Eucharystia, podczas której zainaugurowaliśmy Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów. Ojcowie Synodalni, przybyli ze wszystkich stron świata, a także eksperci i inni delegaci będą przeżywać wraz z Następcą Piotra te trzy tygodnie jako szczególny czas modlitwy i dzielenia się refleksjami na temat: «Eucharystia źródłem i szczytem życia oraz misji Kościoła». Dlaczego ten właśnie temat? Czy nie został on już wyczerpany i czy prawda ta nie została już w pełni przyjęta?

PrzeczytajCzas modlitwy i refleksji – Benedykt XVI

Różaniec naszą modlitwą – Jan Paweł II

Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański” 7 września 2003

1. Dokładnie za miesiąc, 7 października, jeżeli Bóg pozwoli, udam się do sanktuarium w Pompejach. Będzie to wydarzenie szczególnie znaczące w Roku Różańca, który został zainaugurowany 16 października ub.r. na placu św. Piotra podpisaniem Listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae. Dziś pragnę rozpocząć duchową pielgrzymkę do tej znanej świątyni maryjnej — ośrodka duchowości różańcowej — kontemplując z Maryją oblicze Chrystusa w Jego tajemnicach radosnych, światła, bolesnych i chwalebnych.

PrzeczytajRóżaniec naszą modlitwą – Jan Paweł II

Dom w Nazarecie szkołą modlitwy – Benedykt XVI

Audiencja generalna 28 grudnia 2011

Drodzy bracia i siostry!

Dzisiejsze spotkanie odbywa się w atmosferze Bożego Narodzenia, którą przenika wewnętrzna radość z narodzin Zbawiciela. Celebrowaliśmy tę tajemnicę parę dni temu, a jej echo rozbrzmiewa w liturgii tych dni. Jest to tajemnica światła, którą ludzie we wszystkich epokach przeżywają na nowo w wierze i modlitwie. Właśnie dzięki modlitwie stajemy się zdolni do tego, by zbliżyć się do Boga w sposób zażyły i głęboki. Dlatego biorąc pod uwagę temat moich katechez, wygłaszanych w tym okresie, którym jest modlitwa, pragnę dzisiaj zachęcić was do refleksji nad tym, jakie miejsce zajmuje modlitwa w życiu Świętej Rodziny z Nazaretu. Dom w Nazarecie jest bowiem szkołą modlitwy, gdzie można nauczyć się słuchać, medytować, roztrząsać głębokie znaczenie objawienia się Syna Bożego, biorąc przykład z Maryi, Józefa i Jezusa.

PrzeczytajDom w Nazarecie szkołą modlitwy – Benedykt XVI

Rok Różańca – Jan Paweł II

Rozważanie przed modlitwą „Anioł Pański”, 27 października 2002

1. Zbliża się już koniec października, miesiąca różańca świętego. Jak wiecie, następne miesiące, aż do października r. 2003, złożą się na specjalny Rok Różańca. Pragnąłem bowiem, aby dwudziesty piąty rok mojego pontyfikatu upływał pod znakiem tej modlitwy.

PrzeczytajRok Różańca – Jan Paweł II

Z okazji 125. rocznicy objawienia się Matki Bożej w Gietrzwałdzie – Jan Paweł II

Jego Ekscelencja

Abp Edmund Piszcz
Metropolita Warmiński

Drogi Księże Arcybiskupie,

Niebawem minie 125 lat od pierwszego objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Z tej okazji pragnę przesłać Księdzu Arcybiskupowi, Duchowieństwu i wszystkim Wiernym Archidiecezji Warmińskiej moje pozdrowienie i wyrazy jedności. W duchu pielgrzymuję do tego Sanktuarium, aby tak jak przed dwudziestu pięciu laty stanąć pośród czcicieli Maryi i dziękować Jej za obecność i matczyną opiekę. Razem z Wami pragnę na nowo wsłuchiwać się w Jej słowa: «Nie smućcie się, bo Ja zawsze będę przy was».

PrzeczytajZ okazji 125. rocznicy objawienia się Matki Bożej w Gietrzwałdzie – Jan Paweł II

Maryja i misja Kościoła w Roku Różańca – Jan Paweł II

Orędzie Ojca Świętego na Światowy Dzień Misyjny 2003 r.

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Od samego początku powierzyłem swój pontyfikat szczególnej opiece Maryi. Później wielokrotnie wzywałem całą wspólnotę wierzących do przeżywania na nowo doświadczenia Wieczernika, gdzie uczniowie «trwali jednomyślnie na modlitwie (…) z Maryją, Matką Jezusa» (Dz 1, 14). Już w pierwszej encyklice Redemptor hominis napisałem, że tylko w klimacie żarliwej modlitwy możemy otrzymać «zstępującego na nas Ducha Świętego (por. Dz l, 8) i staniemy się świadkami Chrystusa 'aż po krańce ziemi' (tamże), podobnie jak ci, którzy z Wieczernika jerozolimskiego wyszli w dniu Pięćdziesiątnicy» (n. 22).

PrzeczytajMaryja i misja Kościoła w Roku Różańca – Jan Paweł II

Różaniec waszą modlitwą – Jan Paweł II

11 II 2003 — Przemówienie do chorych

Drodzy Bracia i Siostry!

1. Jak co roku, z wielką radością spotykam się z wami na zakończenie tej liturgii, poświęconej szczególnie wam, drodzy chorzy. Pozdrawiam w pierwszej kolejności was, którzy jesteście głównymi uczestnikami Światowego Dnia Chorego. Swym pozdrowieniem obejmuję również tych, którzy wam towarzyszą, waszych krewnych, przyjaciół, wolontariuszy oraz członków UNITALSI. Pozdrawiam Kardynała Wikariusza, obecnych biskupów i kapłanów, zakonników i zakonnice oraz tych, którzy pełniąc różne funkcje, służą chorym i cierpiącym.

PrzeczytajRóżaniec waszą modlitwą – Jan Paweł II