Zwierzęta w Biblii: Osioł

Osioł występuje w tekstach biblijnych w przeróżnych kontekstach. Jednym z nich są prawne obostrzenia często związane z osłem lub innym zwierzęciem służącym do transportowania towarów (Wj 21, 33; 22, 3; 23, 5; Pwt 5, 14; 22, 4; 18, 31). Wzmiankowanie tego zwierzęcia w poszczególnych tekstach prawnych świadczy o potrzebie uściślenia najmniejszych spraw w relacjach międzyludzkich, które reguluje prawo nadane na Synaju.

Przeczytaj więcej…Zwierzęta w Biblii: Osioł

Skorpion. Zwierzęta w Biblii cz. 5

Skorpiony, według autora biblijnego, upodobały sobie za miejsce zamieszkania pustynne tereny, zwłaszcza te, które przemierzać mieli Izraelici w drodze do Ziemi Obiecanej. Mojżesz przypomina w Księdze Powtórzonego Prawa, że to przed ich jadem strzegł Bóg Izraela (Pwt 8, 15). Pustynia jako teren nieprzyjazny człowiekowi była doskonałym miejscem dla skorpionów i innych jadowitych zwierząt.

Przeczytaj więcej…Skorpion. Zwierzęta w Biblii cz. 5

Zwierzęta w Biblii: Kruk

Kruk pojawia się w całej Biblii zaledwie jedenaście razy. W świecie starożytnym wykorzystywano je na statkach jako naturalną nawigację: po wypuszczeniu ptaka na podstawie jego lotu można było określić, gdzie znajduje się ląd. Tak uczynił Noe, kiedy chciał się dowiedzieć, czy wody potopu ustąpiły.

Przeczytaj więcej…Zwierzęta w Biblii: Kruk

Bocian

Wśród najbardziej charakterystycznych ptaków Ziemi Świętej wylicza się bociana, czaplę i ibisa. Ten pierwszy z nich pojawia się jednak rzadziej nad Izraelem. Równie incydentalnie występuje w tekstach Pisma Świętego, bo zaledwie sześć razy.

Przeczytaj więcej…Bocian

Zwierzęta w Biblii: Wąż

Tego osobnika przedstawiać nie trzeba. Każdy pamięta epizod z raju, kiedy to szatan pod postacią węża nakłonił pierwszych rodziców do wystąpienia przeciwko Bożemu zakazowi. Węże pojawiają się zaskakująco często na kartach Starego i Nowego Testamentu. Nie zawsze są one przedstawiane w złym świetle – czasem nawet ratują życie człowiekowi.

Przeczytaj więcej…Zwierzęta w Biblii: Wąż

Synogarlica

Autor biblijny często wymienia synogarlicę i gołębia wspólnie: traktuje je bowiem jako ofiary kultyczne, które składać miały osoby niezamożne. Poświadcza o tym nakaz zawarty w Księdze Kapłańskiej, gdzie czytamy: „Jeżeli zaś ktoś jest tak ubogi, że nie może przynieść owcy, to jako ofiarę zadośćuczynienia za grzech, który popełnił, przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie dla Pana, jednego jako ofiarę przebłagalną, drugiego jako ofiarę całopalną” (Kpł 5,7).

Przeczytaj więcej…Synogarlica

Zanim skopiujesz, napisz do nas.