Józef Sebastian Pelczar

Tajemnice radosne. Rozważania różańcowe św. bp. Józefa Pelczara

Zwiastowanie NMP

Wyobraź sobie, że widzisz Najświętszą Pannę modlą­cą się w skromnym domku nazareńskim, oraz Archa­nioła Gabriela wchodzącego przez zamknięte drzwi i otoczonego jasnością. Archanioł miał z woli Bożej zwiastować wielkie zdarzenie oczekiwane przez całą ludzkość – że spełni się obietnica dana jeszcze w raju, to jest, że Syn Boży stanie się człowiekiem, aby odkupić i zbawić ród ludzki, pozbawiony przez grzech pierworodny synostwa Bożego i chwały niebieskiej.

Przeczytaj więcej…Tajemnice radosne. Rozważania różańcowe św. bp. Józefa Pelczara

Józef Sebastian Pelczar

Tajemnice światła. Rozważania różańcowe ze św. bp. Józefem Pelczarem

Chrzest Pana Jezusa w Jordanie

Wyobraź sobie, że widzisz Pana Jezusa otoczonego tłumem ludzi nad brzegiem rzeki Jordan. Obok Niego stoi Jan Chrzciciel w odzieniu z wielbłądziej wełny i opasany skórzanym pasem. Ludzie przybywali tłumnie z Jerozolimy i całej Judei, aby wyznać swoje grzechy. Prawie wszyscy, którzy przyszli tego dnia, zostali przez niego ochrzczeni. Było wśród nich wielu faryzeuszy i saduceuszy. Kiedy Jan ich zobaczył, rzekł do nich: „Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? (…) Już siekiera do korzenia drzew jest przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w ogień wrzucone.” (…)

Przeczytaj więcej…Tajemnice światła. Rozważania różańcowe ze św. bp. Józefem Pelczarem

Józef Sebastian Pelczar

Tajemnice bolesne. Rozważania różańcowe św. bp. Józefa Pelczara

Modlitwa w Ogrójcu

Wyobraź sobie, że widzisz Pana Jezusa modlącego się w Ogrójcu i z wielkiej boleści pocącego się krwią (…). Po ustanowieniu Przenajświętszego Sakramentu, po przemowie do apostołów i po ostatniej modlitwie, Pan Jezus udał się do ogrodu oliwnego zwanego Getsemani, na dłuższą modlitwę. Przykład to dla wszystkich, a więc też i dla mnie, aby w chwilach ważniejszych i cięższych krzepić się modlitwą.

Przeczytaj więcej…Tajemnice bolesne. Rozważania różańcowe św. bp. Józefa Pelczara

Józef Sebastian Pelczar

Tajemnice chwalebne. Rozważania różańcowe św. bp. Józefa Pelczara

Zmartwychwstanie Pana Jezusa

Wyobraź sobie, że widzisz Pana Jezusa powstającego z martwych i ukazującego się w uwielbionym ciele Najświętszej Matce, niewiastom oraz uczniom.

Całe ziemskie życie Zbawiciela było ciągłym pasmem dźwigania krzyża i dobrowolnie przyjętych poniżeń, których koroną była straszna męka. Jego dusza wciąż wpatrywała się w Bóstwo, skąd czerpała niewysłowioną radość. Jeżeli zaś w Getsemani i na Kalwarii doznała tak strasznej boleści, stało się to z nieskończonej miłości ku nam.

Przeczytaj więcej…Tajemnice chwalebne. Rozważania różańcowe św. bp. Józefa Pelczara

Zanim skopiujesz, napisz do nas.