Królowa Apostołów

W tym czasie Jezus wyszedł na górę, aby się modlić, i całą noc spędził na modlitwie do Boga. Z nastaniem dnia przywołał swoich uczniów i wybrał spośród nich dwunastu, których też nazwał apostołami: Szymona, którego nazwał Piotrem; i brata jego, Andrzeja; Jakuba i Jana; Filipa i Bartłomieja; Mateusza i Tomasza; Jakuba, syna Alfeusza, i Szymona z przydomkiem Gorliwy; Judę, syna Jakuba, i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą (Łk 6,12-16).

Więcej…Królowa Apostołów

Świadectwa z KRŚ 39

Zofia: Różaniec daje radość

Gdy to piszę, mam osiemdziesiąt sześć lat i różaniec był zawsze dużą wartością w mojej rodzinie i w moim życiu. Jestem szczęśliwa, że pismo „Królowa Różańca Świętego” kilka lat temu zostało mi podarowane przez życzliwą osobę, i tak zaczęłam odmawiać nowenny pompejańskie.

Więcej…Świadectwa z KRŚ 39

Dziesięć przykazań – część 2

W kolejnym artykule analizować będziemy trzy kolejne przykazania Boże. Czwarte z nich rozpoczyna drugą tablicę Dekalogu. W wersji katechizmowej brzmi ono tak: „Czcij ojca swego i matkę swoją”. W Starym Testamencie jest jeszcze istotne dopowiedzenie: „abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” (Wj 20,12). Przykazanie to skonstruowane jest pozytywnie i zawiera się w nim konkretna obietnica Boża za jego wypełnienie.

Więcej…Dziesięć przykazań – część 2

Sokalska Matka Pocieszenia w Hrubieszowie

Na malowniczej skarpie nad przepływającą przez Hrubieszów rzeką Huczwą wznosi się niewielki kościół, gdzie króluje Matka Boża Pocieszenia – Pani Sokalska. Zaprojektowany w stylu klasycystycznym przez architekta Losy de Losenau przechodził różne koleje losu. Obiekt wybudowany pierwotnie jako cerkiew unicka, w latach 1875-1918 funkcjonował jako świątynia prawosławna, po I wojnie światowej przekazany rzymskim katolikom jako kościół pw. św. Stanisława Kostki. Od 2001 r. jego gospodarzami są ojcowie bernardyni, którzy gorliwie szerzą kult sokalskiej Madonny.

Więcej…Sokalska Matka Pocieszenia w Hrubieszowie

Zanim skopiujesz, napisz do nas.