Dziesięć przykazań – część 2

W kolejnym artykule analizować będziemy trzy kolejne przykazania Boże. Czwarte z nich rozpoczyna drugą tablicę Dekalogu. W wersji katechizmowej brzmi ono tak: „Czcij ojca swego i matkę swoją”. W Starym Testamencie jest jeszcze istotne dopowiedzenie: „abyś długo żył na ziemi, którą Pan, Bóg twój, da tobie” (Wj 20,12). Przykazanie to skonstruowane jest pozytywnie i zawiera się w nim konkretna obietnica Boża za jego wypełnienie.

Więcej…Dziesięć przykazań – część 2

Podwyższenie Krzyża

A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego i siostra Matki Jego, Maria, żona Kleofasa, i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie.

Więcej…Podwyższenie Krzyża

Uczcijmy narodzenie Maryi

Dzisiaj narodziła się Najświętsza Dziewica Maryja z rodu Dawida, Przez Nią wierzącym ukazał się Zbawiciel świata. Godnie uczcijmy Narodzenie Najświętszej Maryi Panny. Dzięki narodzeniu Maryi i Jej powołaniu na Matkę Mesjasza, otrzymujemy zanurzenie w łasce odrodzenia i możliwość udziału w nowym życiu. Zaczynamy żeglować po wzburzonym morzu, na rozbitej, bardziej lub mniej łodzi, ale mamy …

Więcej…Uczcijmy narodzenie Maryi

Odmawiajmy TAJEMNICE RADOSNE różańca !

Módlmy się na Różańcu do Maryi Matki i Królowej całego stworzenia. Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia w Kościele katolickim, będzie obchodzony już od tego roku w dniu 1 września 2015 [Maryja] Wzięta do nieba, jest Matką i Królową wszelkiego stworzenia. W Jej uwielbionym ciele, razem z Chrystusem zmartwychwstałym, część stworzenia osiągnęła pełnię swego piękna. Przechowuje …

Więcej…Odmawiajmy TAJEMNICE RADOSNE różańca !

Zanim skopiujesz, napisz do nas.