Impresje eucharystyczne

Parę lat temu głośnym echem w amerykańskiej prasie odbiła się wypowiedź zakonnika ze zgromadzenia trapistów. Człowiek ten, po kilkunastoletnim samotnym pobycie w domku na pustyni, po raz pierwszy od dawna znalazł się w wielkim mieście. Oczywiście po paru dniach został wytropiony przez wścibską prasę. Na pytanie jednego z dziennikarzy, co myśli o Nowym Jorku, odpowiedział: „Ludzie tu są bardzo samotni…”.

Przeczytaj więcej…Impresje eucharystyczne

Czy wolno oddawać cześć wizerunkom?

Jeden z moich czytelników napisał do mnie: „Moja kuzynka, świadek Jehowy, twierdzi, że krucyfiks nad drzwiami mojego pokoju i wiszący na ścianie wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej to bałwochwalstwo. Powołuje się przy tym na Księgę Wyjścia: «Nie będziesz miał bogów innych oprócz Mnie. Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko albo na ziemi nisko, lub w wodzie poniżej ziemi. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani służył. Bo Ja jestem Pan, Bóg twój, Bóg zazdrosny» (Wj 5, 7–9a)”.

Przeczytaj więcej…Czy wolno oddawać cześć wizerunkom?

Charyzmatyk czy mistyk?

Nie zostaliśmy powołani do tego, aby żyć na „zwolnionych obrotach”, lecz do prawdziwego życia w wierze i miłości, czyli życia w Duchu Świętym. Można wprost napisać: do bycia mistykiem, czyli człowiekiem widzącym głębiej i wyraźniej, widzącym Boga zawsze i we wszystkim.

Przeczytaj więcej…Charyzmatyk czy mistyk?

Encyklika Jana Pawła II „Redemptoris Mater”, część 1 – Maryja w tajemnicy Chrystusa

Obecnie Kościół obchodzi setną rocznicę narodzin Jana Pawła II. Jego pontyfikat był istotny zarówno z powodu czasu jego trwania, jak i ogromnej wartości nauczania apostolskiego. Z pewnością Jan Paweł II należy do grona wielkich postaci. Siła oraz nowatorstwo jego działania, nauczania i duszpasterstwa w przeciągu 27 lat niewątpliwie mocno ukształtowały dzisiejszy Kościół katolicki.

Przeczytaj więcej…Encyklika Jana Pawła II „Redemptoris Mater”, część 1 – Maryja w tajemnicy Chrystusa

Wpatrujmy się z Maryją w najświętsze oblicze Jezusa

W tradycji Kościoła katolickiego znany jest kult oblicza Pana Jezusa, który na przestrzeni wieków przybierał różne formy. Poszczególni święci wzbogacili skarbnicę Kościoła o jego konkretne piękne przykłady. Najbardziej znana jest adoracja wizerunku umęczonego i pełnego ran. Do oddawania czci najświętszemu obliczu zachęcał w swoim nauczaniu również św. Jan Paweł II, poświęcając temu tematowi mnóstwo papieskich pism i przemówień. Można zauważyć, że papież Polak widział w tej formie religijności wielką wartość zbawczą.

Przeczytaj więcej…Wpatrujmy się z Maryją w najświętsze oblicze Jezusa

Przykazania Boże

Popularne jest przekonanie, że przykazania człowieka bardzo ograniczają – nic mi nie wolno, wszystko jest zabronione, to czy tamto jest grzechem, a przecież mamy prawo do wolności. Święty Paweł, odnosząc się do tego wątku, stwierdza krótko: „Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę” (1 Kor 6,12).

Przeczytaj więcej…Przykazania Boże

Jak się spowiadać?

Drodzy Czytelnicy, temat pozornie wydaje się oczywisty, ale jak pokazuje praktyka, nie zawsze korzystamy z sakramentu pokuty i pojednania dobrze. Grozi nam wtedy duchowe zubożenie, czy wręcz duchowe uwstecznianie się. Przypomnijmy więc pięć warunków dobrej spowiedzi świętej.

Przeczytaj więcej…Jak się spowiadać?

Zanim skopiujesz, napisz do nas.